eMobility

Prilagođeno rješenje za punjenje spremno za korištenje.

Naše integrirano rješenje eActros omogućava nam da vam ponudimo rješenje za punjenje spremno za korištenje prilagođeno vašem eActrosu te da vas pratimo tijekom cijelog procesa. U okviru našeg eConsultinga zajedno s vama odgovaramo na sva pitanja koja se moraju razjasniti za besprijekornu integraciju eTrucka u vaš postojeći vozni park. Zahvaljujući našim kvalificiranim partnerima to uključuje i pružanje potrebnog sustava napajanja. Naš sustav za upravljanje punjenjem Charge Management System predstavlja savršenu vezu između sustava napajanja i eTrucka te vam omogućuje optimalno punjenje vozila. Ako se tijekom procesa pojave problemi, bez obzira na to radi li se o vozilu ili softveru, na raspolaganju uvijek imate svoju stalnu osobu za kontakt!

Zajedno s našim partnerima i potrebnim alatima pružamo vam podršku od spajanja na električnu mrežu preko planiranja punjenja pa sve do upravljanja punjenjem. Koji vam je sustav napajanja, uključujući softverska i hardverska rješenja, potreban i koje je optimalno ponašanje pri punjenju, ovisi o primjeni vaših vozila.

Evo nekoliko primjera: Vozite li tijekom rada u jednoj smjeni i možete li koristiti noć za potpuno punjenje? U tom je slučaju dovoljna mala snaga punjenja, primjerice 50 kW. Morate li u stanki za ručak dodatno puniti? Tada se mora provesti punjenje s većom snagom, primjerice 150 kW. Važan je i kontakt prema vašem lokalnom operatoru distributivnog sustava: Koliko je učinkovita mreža i treba li proširiti infrastrukturu na poslovnoj lokaciji? I u tom vam slučaju stojimo na raspolaganju zajedno s našim partnerima.

Charging solution content energymanagement hrv

Za primjenu u teškom distribucijskom prometu u urbanom prostoru osobito je prikladan Depot Charging, odnosno punjenje na vlastitoj poslovnoj lokaciji. U pogonu s jednom smjenom vozilo se optimalno iskoristi i u potpunosti se polako puni noću tek na poslovnoj lokaciji kad se kamion više ne koristi.

Ako je vaš eTruck u primjeni u višesmjenskom pogonu, morat ćete primijeniti druge vrste punjenja. Opportunity Charging, odnosno nasumično punjenje kada prilika to dopušta, moguće je uvijek kad je vozilo privremeno parkirano. Baterije se mogu djelomično napuniti u tom ograničenom razdoblju, primjerice pri iskrcaju tereta na odredištu. Vrijeme punjenja ovdje iznosi između 30 i 90 minuta.

Model

Model image

Snaga napajanja

Odaberite područje punjenja.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Preostala baterija
Kapacitet punjenja 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Vrijeme punjenja prikazano u alatu temelji se na linearnom izračunu i interno utvrđenim iskustvenim vrijednostima u optimalnim uvjetima, primjerice pri temperaturi okoline višoj od 20 °C. Stanje napunjenosti odnosi se na prikazanu vrijednost na zaslonu vozila.
  • eActros se može puniti s do 160 kW: Za punjenje triju paketa baterija u optimalnim uvjetima potrebno je, na temelju interno utvrđenih iskustvenih vrijednosti (između ostalog pri temperaturi okoline od 20 °C na uobičajenoj stanici za brzo punjenje istosmjernom strujom punjenja od 400 A), nešto više od jednog sata da bi se napunili s 20 na 80 %.

Na temelju vašeg individualnog koncepta punjenja, dakle broja stanica za punjenje, vrste vaših dionica, mogućih razdoblja punjenja i potrebnih snaga punjenja može se provjeriti je li vaš dosadašnji kapacitet priključka na elektroenergetski sustav dovoljan. Vaš mrežni priključak mora udovoljavati vašim maksimalnim potrebama za napajanjem, uključujući osvjetljenje, IT hardver, klimatizaciju i proizvodne sustave. Budući da potreba za energijom stanica za punjenje eTruckova povećava tu postojeću potrebu za snagom, lokalni operator distributivnog sustava mora provjeriti može li vaša veza s distribucijskom mrežom pokriti tu dodatnu potrebnu snagu. Ako to nije slučaj, možda će biti potrebne infrastrukturne mjere u kojima će vam rado pomoći i Mercedes‑Benz Trucks kao i naši partneri i vaš lokalni operator distributivnog sustava.

Charging solution content network connection hrv

Fleetboard Charge Management daje vam potpuni pregled svih interakcija između vaših eTruckova i stanica za punjenje tvrtke. Tako ćete zadržati kontrolu. Od stanja baterije preko stanja napunjenosti do preostalog vremena punjenja ili povijesti punjenja: vi profitirate od pune transparentnosti mreže za punjenje.

Na taj način možete bolje razumjeti ponašanje pri punjenju svog eActrosa i cjelokupnu infrastrukturu te lakše identificirati potencijale za optimizaciju. Charge Management pomoći će vam da unaprijed koordinirate postupke punjenja i da na najbolji način iskoristite postojeću snagu priključka svog pogona.

To omogućuje i da se procesi odnosno ponašanja pri punjenju besprijekorno integriraju u postojeće procese. Individualne postavke, kao što su vremena polaska i ciljne razine napunjenosti baterije, također se mogu podesiti u bilo koje vrijeme.

Kako bismo svojim klijentima mogli ponuditi ne samo koncepte vozila, nego i najbolji mogući sustav napajanja za električnu mobilnost te im pomoći u svim pitanjima koja se tiču procesa planiranja, podnošenja zahtjeva i provedbe, sklopili smo strateško partnerstvo s tvrtkama Siemens Smart Infrastructure, ENGIE i EVBox Group.

Nakon brojnih testova kompatibilnosti sa sustavom upravljanja punjenjem tvrtke Mercedes‑Benz Trucks, ti partneri podržavaju nas svojim komplementarnim specifičnim stručnim znanjem o opskrbi energijom i pripremaju rješenja za sustav napajanja za centralizirano punjenje u sklopu vlastitog pogona. U procesu eConsultinga utvrđuje se realistični profil uporabe za individualne primjene naših klijenata na temelju kojeg mogu odlučiti hoće li i na koji način koristiti te usluge.

Analizu pogona, izgradnju odgovarajuće infrastrukture s inteligentnim rješenjima za punjenje te održavanje i servis cjelokupnog sustava napajanja potom može preuzeti jedan od naših partnera. Pritom su u svim fazama izvedbe u kontinuiranom kontaktu s tvrtkom Mercedes-Benz Trucks.

Charging solution content partnership

Elektrifikacija pogona zahtijeva odgovarajuće vrijeme pripreme. Razdoblje od prvog savjetovanja do isporuke eTrucka može varirati i trajati i do 12 mjeseci.

Ovisno o okolnostima i zahtjevima, planiranje i potpuna izgradnja sustava napajanja uključujući izradu priključka za napajanje u pravilu mogu trajati od 3 i do 24 mjeseca. Stoga se preporučuje da se lokalni operator distributivnog sustava na vrijeme uključi u planiranje sustava napajanja.

Charging solution content time period hrv
Na vrh